Simental Nedir? Simental İnek ve Dana *2022

Simental; ‘Sarı Alaca’ ismiyle de bilinen bir ırktır. Simental inek ve dana ırkının en çok yetiştirildiği bölgeler Avusturya ve İsviçre’dir. Anavatanları İsviçre’deki Bern Kantonu’nda bulunan Simmental Vadisi’dir. Asya, Amerika ve Afrika’nın birçok ülkesinde de yaygın olarak yetiştirilir. Dünyadaki Simental inek nüfusunun 50 milyondan fazla olduğu yönünde tahminler vardır. Ülkemizde ve Almanya’da yaklaşık 2 milyon Simental yer alır.

Verim özellikleri ve gösterişli yapısıyla pazarda yüksek fiyata alıcı bulan Simental, diğer inek türlerinden daha pahaalıdır.
Ülkemizde 2017 itibariyle Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği bünyesinde Dünya Simental-Fleckvieh Konferansı gerçekleştirilmiştir. İzmir’de yapılmış olan bu konferansa 19 ülke katılmıştır.

Sütçü ve etçi (kombine) bir ırk olan simental, Latincede ‘Bos taurus’ diye adlandırılır. Simental, dünyada yaygın olarak kullanılan ırklardan biridir ve ‘etçi baba’ olarak da tanımlanır.

Simental Irkı Özellikleri

Simental Irkı Özelliklerini 21 madde olarak sizler için derledik.

 • Cidego yüksekliği yani sırtından başlayıp yere kadar olan uzunluğu dişilerde 138-150 santimetre, erkeklerde 150-165 santimetre arasıdır.
 • Pahalı hayvanlardır. Yeni doğan bir Simental buzağının fiyatı dahi 5-6 bin TL’den başlayabilir.
 • Soğuğa ve sıcağa karşı dirençlidir.
 • Canlı ağırlığı dişilerde 600-900 kilogram, erkeklerde ise 1100-1400 kilogram arasında değişir.
 • Et verimi yüksektir.
 • Hem kapalı ahırlarda hem meralarda performans gösterebilirler.
 • Kas gelişimi çok iyidir.
 • Renkleri iki çeşittir. Ya kırmızı-beyaz alaca veya sarı-beyaz alacadır.
 • Kirpikleri, alın kısmı ve baş bölgesi beyazdır.
 • Hem dişi Simental’ler hem erkek Simental’ler boynuzludur. Son dönemdeki ıslah çalışmalarıyla birlikte boynuzsuz türler de ortaya çıkmıştır.
 • Tırnakları ve boynuzları kirli sarı renklidir.
 • Süt damarları belirgin, memeleri geniştir.
 • Dayanıklı bir vücut yapısına sahiptirler. İklim ve arazi şartlarına kolayca adapte olabilirler.
 • Annelik içgüdüsü ve döl verimi yüksektir.
 • Uzun ömürlüdürler.
 • Yetiştiricilerin ilk tercihlerindendir.
 • Hastalıklara karşı dayanıklılıkları iyidir. Sağlık sorunlarına fazla rastlanmaz. Özellikle rahim, tırnak ve meme sağlığı yönünden tercih edilebilecek türlerdendir.
 • Kaba yem yani ot tüketimi daha fazladır, doğal beslenmeye daha uygun bir ırktır.
 • Anaç ve uyumlu hayvanlardır. Bu da onların çiftlik ortamlarında tercih edilme sebeplerinden biridir.
 • Diğer ırkların verim özelliklerini iyileştirmek ve çeşitli ırkları melezlemek için kullanılır. Örneğin Zavot sığırları; İsviçre Esmeri ve Simental ineklerin melezlenmesiyle oluşturulmuştur. Bu tür, Kafkasya’da yetiştirilir ve ülkemizde bilhassa Kars bölgesinde yaygındır.
 • Simental buzağısının Pazar değeri daha fazladır.

Simental Verim Özellikleri

Simental Verim Özellikleri bakımından konuyu inceleyecek olursak bu ırk oldukça baskın ve verimlidir.

Simental Süt Verimi

Simental Süt Verimi dünya çapındaki ortalaması 6.500 litre (Bir Simental ineğin günde 15-20 litre süt vermesi mümkündür.)

Simental Et Randımanı

Simental Et Randımanı dünya çapında genel olarak %58 oranında kabul görmüştür.

Simental Yağ Oranı

Simental Yağ Oranı dünya çapındaki ortalaması %4.2’dir.

Simental Canlı Ağırlık Artışı

Simental Canlı Ağırlık Artışı Günde 1350 – 1600 gr. olarak kabul görmektedir.

Diğer Verim Özellikleri
 • Yetişkin boğalarda canlı ağırlık artışı ortalama 700 – 900 kg aralığındadır. İnekler ise 650 kilo canlı ağırlığa sahiptir. Fakat bunlar yaklaşık değerlerdir. İdeal beslenme-bakım şartları altında yetiştirilen, genetik özellikleri iyi olan boğalarda ağırlık 1400 kg’a, ineklerde 900 kg’a ulaşabilir.
 • Laktasyon süresi ortalama 305 gündür.
 • Ülkemizdeki Simental ineklerin yıllık süt verimi ortalamasına bakıldığında 3600 litre olduğu görülür. Bu ortalama Avusturya’da 4750, Almanya’da ise 5500 litredir. Hatta bazı sürülerde süt verimi yıllık 8000 litre olarak kaydedilmiştir.
 • Simental ineklerin sütündeki protein miktarı %3.5’tir. Yağ oranı ise %4’tür.
 • 9 ay içinde 1 buzağı verebilir. Bu ırkta buzağı verimi %93 oranındadır. Yani 100 Simental inekten 93’ünün sağlıklı bir biçimde doğum yaptığı söylenebilir.
 • Vücut yağ oranı et bakımından ortalama %40 iken, süt bakımından da %3.5 civarındadır.
 • Simental buzağılarda doğum ağırlığı yaklaşık 40-45 kilogram iken, ergin dişilerde ise canlı ağırlık 600-650 kilogram civarındadır. Erkek Simental’lerde canlı ağırlık ortalama 900-1.100 kilogramdır.

Simental mi? Holstein mı?

Simental ile Holstein arasında kararsız kalan pek çok kişi vardır. Pek çok sığır ırkı vardır. Süt sığırı yetiştiriciliğinde Holstein (Siyah alaca) yaygın bir tercih oranına sahiptir. Fakat üreticiler son yıllardan itibaren kombine verimli Simental ırkına yönelmeye başlamıştır.

Simental ırkı ülkemize 1970 tarihinde ithal edilmiştir. Sığır ve sığır ürünlerinin uluslararası ticarette önemli bir yeri vardır.
Sütçü ırk olarak Türkiye’de en çok Siyah alaca yetiştirilir. Dünyadaki en büyük süt üreticilerinden biri olan ABD, Siyah alaca yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu ülkedir.

Bununla birlikte, simental ırkı da üreticilerin öncelikli tercihleri arasında yer alır. Arazi-iklim koşullarına kısa zamanda uyum sağlayabilmesi ve kombine verimliliğinden dolayı sığır yetiştiriciliğinde simental ırkının önemi giderek artmıştır.

Bu ırkın laktasyon süt verimi –şartların iyi olması hâlinde- yaklaşık 5000-6000 kg’dır.

Siyah alaca , süt üreten ve entansif nitelikli sığır besisi yapanlar için kötü sonuç vermez. Genç siyah alaca erkeklerinin besiye alınanları çoğu zaman Simental’e yakın besi performansı gösterir.

Fakat Simental ırkı karkas kalitesi bakımından daha avantajlıdır. Birçok durumda bu ırkın gelişim hızı daha yüksektir. Bu, besi için satın alınmış hayvanların fiyatına yansır. Besiciler tüm hayvanlara aynı fiyatı vermediği için karkas kalitesi fiyatı etkiler.

Simental Avantajları ve Dezavantajları

Simental inekler daha uzun ömürlüdür. Ayrıca Simental’lerin sütünde bulunan yağ oranı daha fazladır. Ayıklanan (sürüden çıkarılan) inekleri daha fazla gelir sağlar.

Süt verimi görece düşüktür fakat Simental buzağılarını daha yüksek fiyatlara satmak mümkündür.

Ülkemizde süt üreticilerinin âdeta bıçak sırtında yaşadığı söylenebilir. Buzağının değer kaybetmesi onları zor duruma düşürür. Örneğin bir üretici 1 kg sütten 10 kuruş kâr ediyorsa, Simental buzağısını 500 TL fazlaya sattığı zaman inekten 5 ton fazla süt almış gibi kazanç elde eder.
Siyah Alaca ırkından bir buzağı ve 8 ton süt satıldığını düşünelim. Bir de Simental ırkı bir inekten 4 ton süt ve bir buzağı satılıyor olsun. Bu durumda ikinci satışın getirisi daha fazla olacaktır.

Öte yandan Simental sütünde süt-yağ oranı yüksektir. Bu nedenle çiğ süt pazarlayan kişiler daha fazla fiyat verebilir. Kısaca her genotip kendine mahsus üstünlüklere sahiptir. Her işletmenin kendisini kârlı kılabilecek genotipler ile çalışması önemlidir.

Yem fiyatlarının görece yüksek olduğu, sütün işlenerek veya çiğ olarak yüksek fiyata satıldığı, bitkisel üretimin sınırlı yapıldığı yerlerde Simental kullanımı tercih edilebilir.

Bunların süt verimi artırılmıştır. Bunlardan elde edilen süt, daha yüksek besin değerine sahiptir.

Besin öğelerinin zenginliği ve süt verimliliği açısından son derece avantajlıdır. Bu cins inekler günde 25-30 lt süt verir. Fakat süt miktarının artması, protein ve yağ oranının düşmesine yol açmaz.

Bu durum, Simental sütünden elde edilen ürünlerin kalitesine ve lezzetine de yansır. Örnek verecek olursak; Simental inekten alınan süt ile mayalanmış bir yoğurt daha hoş bir aromaya, daha kalın bir kaymak tabakasına ve daha koyu bir kıvama sahip olacaktır.

Simental sütünden daha fazla ve kaliteli tereyağı üretilebilir. Doğrudan süt olarak tüketildiği takdirde gayet besleyici ve doyurucudur.
Simental ırkların dezavantajları içinde; yemden yararlanma oranının düşük olması, Holstein ineklerinden daha az süt verimi göstermesi ve iri cüsseli olması gösterilebilir.

Simental İnek Yetiştiriciliği

Simental İnek Yetiştiriciliği hayvancılıkta en kârlı işlerden biridir, hem et hem de süt bakımından oldukça avantajlıdır. İnekleri ve sığırları oldukça kârlı, tonluk hayvanlardır.

Bu ırk canlı ağırlığının yaklaşık %60 verimini kesim sırasında verebilir. Ülkemizde üretimi çoğalan, giderek popülerleşen Simental türü çok sütlü ve etli olduğu için tercih edilir.

Simental üretimi için bir erkek, bir dişi sığıra ihtiyaç duyulur. Yalnızca bir dişiye tohumlama yapmak da mümkündür.

Sarı-beyaz alaca renkli Simental’lerin daha fazla süt verdiği bilinir. O nedenle bunlara ‘sütçü’ denir. Kırmızı rengin hâkim olduğu Simental’ler ise ‘etçi’ olarak bilinir.

Simental ineklerin yaşam süresi birçok inek türünden daha uzundur. Neredeyse her iklim ortamında yetiştirmeye uygun olan bir ırktır.
Yaz mevsiminde günlük yaklaşık 6 saat boyunca yaylımı yapılır. Sabah 3 saat ve akşam 3 saat olmak üzere ikiye bölünebilir. Her gün bu şekilde sağım yapmak daha fazla süt alınmasını mümkün kılar.

Ayrıca günlük 8-10 kg civarında yonca ve saman tarzı ot vermek gerekir. Günlük sağımları aksatılmamalı ve su ihtiyaçları düzenli bir biçimde karşılanmalıdır.

Simental buzağılarda isal görülme riski fazladır. Bunu engellemek için; buzağının doğumuna 49 gün kala anneye veteriner gözetiminde aşı uygulaması yapılmalı, doğumdan 21 gün önce bu işlem tekrarlanmalıdır.

Hayvanların altını temiz tutmaya özen gösterilmelidir. Ahır içindeki havalandırma yeterli derecede sağlanmalı; ortamın çok sıcak veya soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.

İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen Simental ırkı Avusturya ve Almanya’da da sıklıkla tercih edilir. Yukarıda da bildirdiğimiz gibi her bölgeye kolay bir şekilde adapte olabildiği için, farklı iklim koşullarında yetiştirilmesi zor değildir.

Simental İnek Yetiştiriciliği Ne Kadar Kazandırır?

Simental İnek Yetiştiriciliği Ne Kadar Kazandırır sorusu bu alanda sorulan en meşhur sorudur. Bu, oldukça kârlı bir iştir. Ne kadar kazanacağınız, kaç Simental ineğiniz olduğuna ve günde kaç litre süt aldığınıza göre değişir. Kuru ot ve yem maliyetleri gibi masraflar da elde edeceğiniz kârı etkiler.

SSS

Simental, Sarı Alaca ismiyle bilinen bir inek ırkıdır.

Simental Sütü, oldukça verimli olan Simental sığırından elde edilen süttür.

Simental İnek Sütü, oldukça verimli olan Simental ineğinden elde edilen süttür.

Simental inek günde 15-20 litre arasında süt vermektedir.

Simental ırkının Anavatanları İsviçre’deki Bern Kantonu’nda bulunan Simmental Vadisi’dir.

Simental günlük 15-20 litre arasında süt verebilmektedir.

Simental İnek anavatanı İsviçre olan verimli bir inek/sığır ırkıdır.

Yorum Yok